Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Hammel Jagtforening Generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Dato: 7/2 2017 kl. 18.30
Sted:  kommer senera


Dagsorden er i henhold til vore vedtægter, efterfulgt af spisning.

Bemærk! Tilmelding til bestyrelsen er nødvendig i forhold til bespisning.

Tilmelding skal ske til Sekretæren Ejnar Albertsen på wellejusalbertsen@mail.dk eller tlf: 27638450 senest d. 25. januar.

Arrangementet er GRATIS for medlemmer.

Hammel og Omegns Jagtforening

Generalforsamling den 7. februar 2017

1. Generalforsamling

2. Spisning med drikkevare.

3. Foredrag fra dem der vandt gavekortet til Jagtrejse hvis de har været af stedLaughing

4. Lottori vind  (gavekortet kan kun overdrages til medlemmer af foreningen hvis man ikke selv ønsker at bruge det)

5. Foredrag ved nu må vi se hvad vi finder på..

6. Kåring af årets bedste bukkehistorie/opsats samt fleste krage ben.

Generalforsamling 2017

Referat:

1. Valg af dirigent

a.

2. Valg af referent

a.

3. Aflægning af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære

generalforsamling v/formand Max Børlum Petersen

4. Fremlægning af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Herunder eventuelt

separate udvalgsregnskaber v/kasserer Frank Bertelsen 

a. Regnskabet for 2016 blev gennemgået.

5. Indkomne forslag.

a. 

6. Fastsættelse af kontingent.

a. ( forslag uændret)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. udgået

a.

b. Hjemmeside ansvarlig Uffe Lund Portz 

b.i. ikke på valg

c. Kasserer Frank Bertelsen

c.i På valg.

d. Formand Max Petersen

d.i På valg.

e. Næst formand/sekretær Ejnar Albertsen

e.i  På valg.

8. Suppleanter

a. Eigil Jørgensen

a.i  Ikke på valg.

b. Ove Jacobsen  2. suppleant

b.i på valg

9. Valg til eventuelt underudvalg.

a. Ingen

10. Revisor og revisorsuppleant

a. Revisor Ivan Østergaard

a.i På valg

 b. suppleant til Revisor Torben Møller

b.i Ikke på valg

11. Fremvisning af opsats og uddeling af pokal.

a. Ove Jakobsen vandt pokalen i 2015

12. Optælling af krageben og uddeling af pokal 2015

a. Ingen

13. Eventuelt

a. 

NB! Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

De der ikke modtager nyhedsbrevet kan tilmelde sig på hjemmesiden.