Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling

På denne side finder du indkaldelser til generalfrosamling, samt referater herfra.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Dato: 4/2 2020 kl. 18.30-21.30 
Sted:  Ind side Hammel


Dagsorden er i henhold til vore vedtægter, efterfulgt af spisning.

Bemærk! Tilmelding til bestyrelsen er nødvendig i forhold til bespisning.

Tilmelding skal ske til Sekretæren Ejnar Albertsen på wellejusalbertsen@mail.dk eller tlf: 27638450 senest d. 21. januar 2019.

Arrangementet er GRATIS for medlemmer.

Hammel og Omegns Jagtforening

Generalforsamling den 4. februar 2020

1. Generalforsamling

2. Lottori som sidste år et gavekort på 5000kr (gavekortet kan kun overdrages til medlemmer af foreningen hvis man ikke selv ønsker at bruge det)

3. Er der nogen der har brugt sit gavekort i 2019 ..så høre vil lidt om det fra de medlemmer der har været afsted.

4. Spisning med drikkevare.

5. Foredrag efter spisningen hvis muligt..?

6. Kåring af årets bedste bukkehistorie så husk at få opsatsen med..

samt fleste krage ben.

Generalforsamling 2020

Referat:

1. Valg af dirigent

a.

2. Valg af referent

a.

3. Aflægning af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære

generalforsamling v/formand Max Børlum Petersen

4. Fremlægning af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Herunder eventuelt

separate udvalgsregnskaber v/kasserer Frank Bertelsen 

5. Indkommen Forslag 

6. Fastsættelse af kontingent. uændret

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. Udgået

a.i.  

b. Udgået

b.i. 

c. Kasserer Frank Bertelsen

c.i Ikke på valg.

d. Formand Max Petersen

d.i Ikke på valg.

e. Næst formand/sekretær Ejnar Albertsen

e.i  Ikke valg.

8. Suppleanter

a. Eigil Jørgensen

a.i  Ikke valg.

b. Ove Jacobsen  2. suppleant

b.i  På valg

9. Valg til eventuelt underudvalg.

10. Revisor og revisorsuppleant

a. Revisor Ivan Østergaard

a.i På valg

 b. suppleant til Revisor Torben Møller

b.i Ikke på valg

11. Fremvisning af opsats og uddeling af pokal.

12. Optælling af krageben og uddeling af pokal.

13. Eventuelt

NB! Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Referater

Generalforsamling - 3. februar 2015

Generalforsamling -2 febuar 2016 

Hammel_og_Omegns_Jagtforening_Generalforsamlig_2018.docx

Formandsberetninge 2016

Formandsberetning_Hammel_Jagtforening_generalforsamling_2017..docx

Formandsberetning_Hammel_og_Omegns_Jagtforening_2018.docx